Observatori de la Certificació energètica d’edificis: nova eina de l’ICAEN

L’ICAEN estrena nova eina per analitzar la situació del parc d’habitatges del país pel que fa a l’estalvi i l’eficiència energètica. L’Observatori facilita la lectura, comprensió i interpretació dels 1,3 milions de certificats energètics que hi ha registrats a Catalunya.

A més, permet accedir als motius d’elaboració de la certificació, a l’ús de l’edifici, a la normativa vigent en el moment de construcció de l’edifici, al tipus de tràmit seguit i a l’eina emprada per elaborar la certificació, i permet creuar les diferents variables.

Finalment, està dissenyada amb un format gràfic molt visual i intuïtiu per tal de poder obtenir una primera radiografia força detallada de l’estat energètic dels immobles de Catalunya, que pot contribuir a generar iniciatives i a dissenyar polítiques per avançar en la descarbonització de l’edificació.

Per a més informació, podeu consultar el següent link de l’ICAEN: https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/Nova-Noticia-00359