Obert el termini per sol.licitar les subvencions per a la creació d’Oficines Empresarials i Col·legials d’impuls a la transició energètica

El passat 7 de novembre ICAEN va anunciar que el Govern destinaria 4,7 milions d’euros per a la creació d’Oficines Empresarials i Col·legials d’impuls a la transició energètica amb l’objectiu d’aprofundir en la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i participatiu a Catalunya. Ahir, doncs, ICAEN va anunciar que obre el termini per presentar sol·licituds del 15 de gener al 28 de febrer de 2024. Els beneficiaris de la línia són les entitats i agrupacions empresarials, les cambres de comerç de Catalunya i les corporacions professionals de dret públic (col·legis professionals i consells de col·legis professionals), que podran optar a un ajut màxim de 200.000 euros per oficina.

Per tal de conèixer tots els detalls de la subvenció, podeu consultar el següent link: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/entitats-empresarials-i-collegials/