President Aragonès: “Volem un model energètic que sigui equilibrat, que cohesioni el territori i que sigui fruit de grans acords”

  • El cap de l’Executiu i la consellera Jordà han formalitzat avui la posada en marxa de la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica “per fer possible arribar la transformació verda arreu del país”
  • La constitució d’aquesta xarxa permet avançar cap a un model energètic més democràtic, participatiu i cohesionat territorialment
  • La consellera Jordà reivindica la necessitat d’arribar a acords amb cadascun dels territoris “perquè el desplegament de les energies renovables no vagi en detriment d’altres actius extremadament importants, com el sòl agrícola o la biodiversitat”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, acompanyat per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha presidit aquest matí la primera reunió plenària de treball de la Xarxa d’Oficines comarcals de Transició Energètica. Un acte que ha servit per formalitzar la posada en marxa de les 41 oficines comarcals, que s’han constituït durant la segona meitat del 2022, i que neixen com “una eina imprescindibles per fer arribar la transformació verda arreu del país” i per acompanyar els ciutadans en aquest procés de transició.

En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha destacat que aquesta xarxa “permetrà donar tot el protagonisme que es mereix el món local”, assegurant que el canvi energètic “arriba arreu i adaptat a lesnecessitats de cada territori”. “Volem que el model d’energies renovables que estem desplegant sigui equilibrat, que cohesioni el territori i no el divideixi i que sigui fruit de grans acords i grans consensos”, ha constatat el president. I per aquest motiu ha posat en valor “el paper determinant” d’aquestes oficines a l’hora d’ordenar el canvi, “una transformació que sovint genera dubtes, però que en el fons esdevé una oportunitat per disposar d’una energia més neta i més democràtica”.

La trobada, celebrada avui al Palau de Pedralbes de Barcelona, ha comptat amb la participació també de la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i López; de la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Marta Morera, així com dels tècnics de les 41 oficines que hi ha constituïdes, i ha servit per concretar els objectius i l’agenda de treball per a aquestes entitats per a l’any 2023.

En una atenció davant els mitjans de comunicació, Aragonès ha reiterat que “el compromís del Govern amb les energies renovables és inequívoc” i que hi ha una “aposta decidida que vol recuperar tot el temps perdut en la darrera dècada”. “El nostremodel energètic ésmés verd, més distribuït, més participatiu i més democràtic i des del Govern de la Generalitat l’estem impulsant des del minut 1 de la legislatura”, ha declarat.

La consellera Jordà, per la seva banda, ha insistit en “l’equilibri territorial” com una de les claus del nou model energètica cap al qual avança Catalunya. “Les 41 oficines comarcals de transició energètica són el punt de trobada entre les necessitats energètiques del país, la complexitat tècnica del desplegament de les energies renovables i la realitat de cada una de les comarques del país”, ha descrit. Jordà ha reivindicat la necessitat d’arribar a acords amb cadascun dels territoris “perquè el desplegament de les energies renovables no vagi en detriment d’altres actius extremadament importants, com el sòl agrícola o la biodiversitat”.

Les oficines comarcals de transició energètica tenen com a principal missió articular la participació del territori en el nou model energètic més net, sostenible i democràtic cap al qual avança Catalunya. Per això, les seves principals tasques són aportar coneixement tècnic en l’àmbit energètic als consells comarcals per a la presa de decisions en l’àmbit de l’energia, impulsar i difondre en cada comarca projectes vinculats a la transició energètica –com ara comunitats energètiques, autoconsums compartits en l’àmbit industrial, etc.-, i també ajudar els consells comarcals i els ajuntaments a definir els criteris per a la implantació de projectes d’energies renovables en els seus termes municipals.

Aquesta darrera tasca es realitzarà de manera coordinada amb la Direcció General d’Energia i l’ICAEN, i s’integrarà en el Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables a Catalunya, el document que prepara el Govern per definir la distribució en el territori d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. L’objectiu és assolir un model en què es doni prioritat a la generació distribuïda i a l’aprofitament dels espais antropitzats, i que sigui un dels factors per aconseguir la descarbonització de la societat catalana l’any 2050.

Un nou model energètic més equilibrat territorialment

L’equilibri territorial és una de les claus del nou model energètic cap al qual avança Catalunya, que es basarà en l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables i l’apoderament de la ciutadania. Les oficines comarcals de transició energètica, que depenen de cada consell comarcal i s’han constituït durant la segona meitat del 2022 amb el suport de l’ICAEN, són un dels instruments que han de contribuir, mitjançant la participació i la coresponsabilitat, al desplegament d’energies renovables a Catalunya.

En aquesta mateixa línia d’assolir un model energètic cohesionat des del punt de vista territorial, el Govern ja ha aprovat altres mesures, com l’inici de l’elaboració del Pla Territorial Sectorial de les energies renovables -que ha de fixar els criteris per a la seva implantació al país- o la constitució de la Taula de Diàleg Social per les energies renovables, i ha establert condicionants per afavorir el projectes d’energies renovables de petita i mitjana dimensió i també per afavorir que la ciutadania hi participi.