ICAEN publica la nova versió del simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis

L’ICAEN ha publicat una nova versió de l’aplicatiu amb l’objectiu de mostrar la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures de rehabilitació energètica en els edificis residencials. La funció d’aquesta nova versió és actualitzar el cost d’adquisició dels materials i també els costos energètics dels estalvis assolits per tal de simplificar la presentació dels resultats per facilitar-ne la comprensió.

El simulador pretén donar a l’usuari una primera aproximació als resultats que tindrien determinades actuacions en el seu habitatge, per tal que després un tècnic acabi d’ajustar-les a la realitat. Aquesta aproximació es proporciona a través de solucions tècniques, informació d’estalvi d’energia i econòmic i finalment, del cost de la inversió.

Tota la informació la trobareu al següent link: https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20240402_Not-nova-versio-simulador-rehabilitacio

Per accedir al simulador de mesures de rehabilitació, podeu accedir al link: https://simuladoredificis.icaen.gencat.cat