Bases Reguladores dels ajuts per a les OCITE’s

Ja estan publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de la segona fase del treball de les Oficines Comarcals d’Impuls de la Transició Energètica de Catalunya (OCITE). La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 90% per persona beneficiària i del cost subvencionable del projecte. La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’han d’imputar són les que determina la resolució de convocatòria corresponent. Aquestes subvencions poden demanar-les els Consells Comarcals i les sol·licituds s’hauran de tramitar a través de la plataforma EACAT.

Per accedir a aquesta informació, així com a les bases reguladores del DOGC, podeu clicar als següents links:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/sector-public/ajuts-per-al-desenvolupament-de-la-segona-fase-del-treball-de-les-oficines-comarcals-dimpuls-de-la-transicio-energetica/

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=980557