Ajuts a les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament dels digerits (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) està elaborant el Pla de biogàs amb l’objectiu de potenciar la valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics de forma sostenible, en el marc de la transició energètica i l’assoliment de la neutralitat climàtica de Catalunya l’any 2050. Davant l’actual context de canvi climàtic, el sector agropecuari es considera peça clau per contribuir a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i d’amoníac i a l’obtenció d’energies amb la producció de biogàs i biometà. Aquests ajuts, doncs, estan adreçats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs que tractin la valorització d’aquestes dejeccions ramaderes i residus orgànics.

Per a més informació podeu consultar el link d’ICAEN: https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-a-les-installacions-de-plantes-de-biogas-i-tractament-dels-digerits-direccio-general-dagricultura-i-ramaderia/