Ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges unifamiliars – Demana’ls i #EstrenaEdifici!

Us informem que encara està obert el termini de sol·licitud dels ajuts que ofereix l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Si vius en un municipi de menys de 5.000 habitants i vols rehabilitar el teu edifici o habitatge unifamiliar, contacta gratuïtament un tècnic professional i demana els ajuts. Pots aconseguir entre un 40% i un 100%de la inversió. Termini de sol·licitud fins el 31 de desembre de 2023.

L’objectiu és assolir els objectius europeus de reducció del consum d’energia i del nivell d’emissions de CO2 mitjançant la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: https://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/campanyes/estrenaedifici/