Actualització de l’eina comparativa per a la mobilitat ‘Quin vehicle em convé més?’

L’ICAEN ha publicat una actualització de l’eina ‘Quin vehicle em convé més?’. Es tracta d’una aplicació que s’utilitza via web i que té per objectiu ajudar a l’usuari a prendre una decisió a l’hora d’escollir un tipus de vehicle. A més de mantenir les principals característiques, s’han actualitzat els preus dels combustibles i de l’electricitat de la base de dades sobre la qual es fan els càlculs i també s’han simplificat diferents menús per fer-la més pràctica i amigable.

Tota la informació la trobareu al següent link: https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20240326_not_eina-comparativa-mobilitat

Per accedir a l’eina, podeu accedir al link: https://calculadoravehicles.icaen.gencat.cat/#